'Αρθρα
..........................................................................................................................................................................................................................

Tα μέτρα και οι άνθρωποι

Πρόσφατα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ανακοίνωσε μέτρα τα οποία στοχεύουν στη βελτίωση του τρόπου που η  Πολιτεία χειρίζεται τους πολίτες της. Μέτρα που αποσκοπούν στο να βελτιώσουν τη σχέση του πολίτη με το Κράτος και  να καταστήσουν – θεσμικά τουλάχιστο – τη ζωή του ευκολότερη και δικαιότερη.

Είμαι βέβαιος ότι οι εξαγγελίες του Προέδρου της  Δημοκρατίας στοχεύουν προς τη σωστή κατεύθυνση. Προδιαγράφει αλλαγές οι οποίες όφειλαν να είχαν γίνει  εδώ και χρόνια. Yπάρχει όμως κάποιο πρόβλημα που είναι δυστυχώς μεγάλο και ελπίζω όχι ανυπέρβλητο. Τα μέτρα θα εφαρμοσθούν από ανθρώπους και στη Κύπρο η ποιότητα ορισμένων από αυτούς σε πολλές περιπτώσεις, ευρίσκεται στο ίδιο επίπεδο όπως και η οικονομία.

Είναι αυτονόητο ότι με τη πιο πάνω θέση μου δεν αναφέρομαι στον απλό άνθρωπο. Αυτός παραμένει αγνός και δυστυχώς διαχρονικά ανυποψίαστος. Αναφέρομαι σ΄εκείνους που πρέπει να  εφαρμόσουν τα μέτρα. Σ΄εκείνους που είτε έχουν είτε θα τους δοθεί η εξουσία να τα υλοποιήσουν  και να αλλάξουν, όπως προσδοκά ο Πρόεδρος, τη Κοινωνία προς το καλύτερο.

Η τραγική κατάσταση εις την οποία ευρισκόμεθα  σήμερα από οικονομικής πλευράς δεν είναι άσχετη με τα προαναφερόμενα. ΄Ανθρωποι χαμηλών έως ανύπαρκτων ικανοτήτων και ηθικών αξιών αφέθηκαν να διαχειριστούν αυτό το τόπο τόσο πολιτικά όσο και οικονομικά για χρόνια. ΄Ανθρωποι  που η προτεραιότητα τους ήταν η προβολή, το γρήγορο  κέρδος, η πόζα και η εξουσία. ΄Ανθρωποι που βρέθηκαν στη κορυφή είτε διότι τους βόλεψε το σύστημα είτε διότι τους βόλεψαν οι συγκυρίες. Και το χειρότερο άνθρωποι που κατάφεραν να πείσουν τους απλούς πολίτες ότι ο δικός τους τρόπος είναι ο ορθός  με αποτέλεσμα η Κοινωνία να αποδέχεται και να μην αντιδρά. Δεν είναι επομένως παράδοξο που με τέτοιου επιπέδου ανθρώπους να παίρνουν τις αποφάσεις φτάσαμε στη καταστροφή αλλά και την απαξίωση των αρχών πάνω στις οποίες οφείλει να  βασίζεται και να λειτουργεί μια υγιής Κοινωνία.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας στοχεύει σωστά με τα μέτρα που προγραμματίζει. Οφείλει να στοχεύσει σωστά και στους ανθρώπους που θα αναθέσει  την υλοποίηση τους. ΄Εχουμε φτάσει από πολλές απόψεις στο πάτο. Μόνο οι άριστοι μπορούν να μας  βγάλουν από τα παρατηρούμενα αδιέξοδα. Αυτό οφείλει  να είναι το μοναδικό κριτήριο. Και ο λαός οφείλει παράλληλα να αναπροσαρμόσει τις δικές του επιδιώξεις.  Να μάθει να απαιτεί και να μην ανέχεται την έλλειψη αξιών και επιπέδου. Μέσα σε πολιτισμένα πλαίσια να σταθεί δίπλα στους δημοκρατικά εκλελεγμένους και με τη στήριξη αλλά και εποικοδομητική κριτική να τους βοηθήσει να επαναφέρουν τη Κύπρο στο δρόμο της προόδου. Όχι μόνο οικονομικά αλλά και ως Κοινωνία η οποία οφείλει να αναπροσαρμόσει τι ανέχεται, τι θαυμάζει, τι απαξιώνει και τι καταδικάζει.

Χρίστος Μ. Τριανταφυλλίδης
Δικηγόρος
Πρόεδρος Νομικού Συμβουλίου
Δημοκρατικού Συναγερμού