'Αρθρα
..........................................................................................................................................................................................................................

ΔΗΛΩΣΗ 


΄Eχω ακούσει με προσοχή τις δηλώσεις του πρώην Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας κου Αλέκου Μαρκίδη σε σχέσει με την Ερευνητική Επιτροπή για την οικονομία  του οποίου τις απόψεις σέβομαι απόλυτα.  Ανεξάρτητα τούτου όμως διαφωνώ με ορισμένες από τις τοποθετήσεις του σε σχέση με το εν λόγω θέμα.  ΄Εχει αναφέρει  ότι η Ερευνητική Επιτροπή με την ενδιάμεση απόφαση  της πλειοψηφίας των μελών της έχει «αυτοκτονήσει». Δεν συμφωνώ παρ΄όλο που πιστεύω ότι η απόφαση της ήτο λανθασμένη. Η Επιτροπή συνεχίζει να υπάρχει και κατ΄επέκταση μπορούμε να ομιλούμε περί «αυτοακρωτηριασμού» της αλλά όχι περί «αυτοκτονίας» της. 

Κατά την γνώμη μου η Επιτροπή έχει ακόμη έργο να επιτελέσει και μάλιστα σημαντικό. Μπορεί να συνεχίσει να διερευνά ένα μεγάλο μέρος των γεγονότων που οδήγησαν την Κυπριακή οικονομία εις την καταστροφή δηλαδή το χειρισμό της οικονομίας από την Πολιτεία κατά πάντα ουσιώδη χρόνο  (Υπουργικό Συμβούλιο, Αρμόδιους Υπουργούς, Κεντρική Τράπεζα κ.τ.λ.).  Επιπρόσθετα μπορεί να διερευνήσει και πτυχές που σχετίζονται με τις Τράπεζες οι οποίες επίσης αποτελούν συστατικό μέρος του τι οδήγησε την οικονομία στην σημερινή κατάσταση της. Δεν θα διερευνήσει βεβαίως οποιοδήποτε θέμα σχετίζεται με το αντικείμενο της ποινικής έρευνας που θα διατάξει ο Γενικός Εισαγγελέας. Ο τελευταίος όμως  δεν μπορεί να διερευνήσει εκείνα που προανάφερα διότι δεν εμπίπτουν μέσα στο τομέα των δικών του Συνταγματικών  αρμοδιοτήτων.

Εάν υιοθετηθεί η άποψη περί κατάργησης  της Ερευνητικής Επιτροπής,  η οποία κατά την γνώμη μου βασίζεται πάνω στο λανθασμένο της ενδιάμεσης απόφασης της,  τότε αυτό θα σημαίνει ότι θα περιοριστεί πλέον  η έρευνα μόνο στα ποινικά ζητήματα (τα οποία αδιαμφισβήτητα θα πρέπει να διερευνηθούν με βάση τις οδηγίες του Γενικού Εισαγγελέα) θα παραμείνουν δε εκτός έρευνας οι ευθύνες όλων των Οργάνων της Πολιτείας που έχουν επίσης τεράστιαν ευθύνη δια τη σημερινή κατάσταση.

Αφήνω παράμερα το γεγονός ότι τυχόν αμέλεια εκ μέρους Οργάνων της πολιτείας και τραπεζικών λειτουργών μπορεί να επιφέρει και αστικές ευθύνες οι οποίες καταλήγουν στην πληρωμή αποζημιώσεων.

Ο λαός έχει δικαίωμα να γνωρίζει, σε όλο του το φάσμα, τι τελικά συνέβηκε και όλοι οι υπεύθυνοι να λογοδοτήσουν είτε ποινικά,  είτε αστικά αλλά σίγουρα και στην συνείδηση του κάθε πολίτη ο οποίος τους κρίνει, με την ψήφο του.

                                                Χρίστος Μ. Τριανταφυλλίδης
                                                Πρόεδρος Νομικού Συμβουλίου
                                                Δημοκρατικού Συναγερμού