'Αρθρα
..........................................................................................................................................................................................................................

Δήλωση

Η έναρξη της διαδικασίας σε μια νέα προσπάθεια επίλυσης του Κυπριακού οφείλει να μας βρεί όλους ενωμένους. Η αντίθετη άποψη είναι βεβαίως σεβαστή αλλά αυτή πρέπει να εκφράζεται με τρόπο εποικοδομητικό και όχι καταστροφικό για την προσπάθεια.
Έχει διαπιστωθεί μία αδιαμφισβήτητη θετική κινητικότητα του διεθνή παράγοντα πίσω από αυτή την προσπάθεια. Δεν πρέπει να την αφήσουμε να πάει χαμένη. Η επιδίωξη παραμένει πάντοτε μία σωστή και βιώσιμη λύση του Κυπριακού για να τερματίσει τα 40 χρόνια τουρκικής κατοχής. Δεν έχουμε δικαίωμα να απεμπολήσουμε την ευκαιρία που δίδεται διότι σε διαφορετική περίπτωση η πατρίδα μας διατρέχει τον κίνδυνο συνέχισης του απαράδεκτου status quo το οποίο διαρκεί εδώ και 40 χρόνια. Οφείλουμε να προσπαθήσουμε να δώσουμε προοπτική και όραμα στις επερχόμενες γενιές για μια πατρίδα ελεύθερη. Αυτό θα επιτευχθεί, με βάση τις αρχές που τέθηκαν εις την κοινή διακήρυξη των ηγετών των δύο Κοινοτήτων οι οποίες με κανένα τρόπο δεν θέτει σε κίνδυνο ούτε την υπόσταση της Κυπριακής Δημοκρατίας αλλά ούτε και τις αρχές που οφείλουν να διέπουν την Ομόσπονδη Κύπρο εις την οποία θα μετεξελιχθεί η Κυπριακή Δημοκρατία σε περίπτωση που οι επερχόμενες συνομιλίες καταλήξουν σε μία σωστή και βιώσιμη λύση του Κυπριακού.
Πρέπει να έχουμε εμπιστοσύνη στις δυνάμεις μας. Να μην φοβούμαστε τη διαπραγμάτευση. Οι ορθές βασικές αρχές έχουν τεθεί. Τώρα ξεκινά η μεγάλη προσπάθεια και ο στόχος της σωστής και βιώσιμης λύσης είναι πολύ μεγάλος. Γι' αυτό και έχει μεγάλη αξία να κάνουμε αυτή την μεγάλη προσπάθεια.                                            Χρίστος Μ. Τριανταφυλλίδης
                                            Δικηγόρος
                                            Πρόεδρος Νομικού Συμβουλίου
                                            Δημοκρατικού Συναγερμού