'Αρθρα
..........................................................................................................................................................................................................................

Ανακοίνωση

Υπηρέτησα το χώρο του Αθλητισμού και ειδικότερα του Ποδοσφαίρου από διάφορες θέσεις από το 1980. Μία από αυτές ήταν ως Γενικός Γραμματέας της Κυπριακής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου (ΚΟΠ) για 4 χρόνια και μετέπειτα Πρόεδρος της για ακόμα 4.  Με βάση την πιο πάνω μου εμπλοκή εις το χώρο του Ποδοσφαίρου έχω ακούσει τις δηλώσεις του Διαιτητή  κου Παναγή με μεγάλη ανησυχία. ΄Ενας χώρος ο οποίος θα έπρεπε να διέπεται από αθλητικά ιδεώδη φαίνεται – κατά τον κον  Παναγή – ότι δεν απέφυγε το θανατηφόρο μικρόβιο της διαφθοράς και της σήψης το οποίο έχει «μολύνει» την κυπριακή κοινωνία γενικότερα. Μπορεί αυτό να είναι φυσιολογικό αφού ο χώρος του Ποδοσφαίρου αποτελεί μέρος της γενικότερης κοινωνίας.

Το τι έχει αναφέρει ο κος Παναγή είναι πάρα πολύ σοβαρό. «Αγγίζει» την ΚΟΠ σε όλο της το φάσμα και επεκτείνεται και πέραν αυτής. ΄Εχω την άποψη ότι οφείλουν να διερευνηθούν τα λεχθέντα του με ταχύτητα και ενδελεχώς. Εν όψει τούτου ως άνθρωπος που υπηρέτησα το χώρο του Ποδοσφαίρου αλλά και υπηρετώ το χώρο της Δικαιοσύνης καλώ το Γενικό Εισαγγελέα όπως άμεσα: 

(α) Προχωρήσει εις το διορισμό Ποινικού Ανακριτή για την γρηγορότερη και αποτελεσματικότερη διερεύνηση των καταγγελιών.

(β) Δώσει οδηγίες εις την Αστυνομία όπως αμέσως θέσει υπό την κατοχή της όλα τα σχετικά έγγραφα και άλλα ηλεκτρονικά στοιχεία που ευρίσκονται εις τα γραφεία της ΚΟΠ ούτως ώστε να αποφευχθεί η ενδεχόμενη απώλεια ή καταστροφή τους. Παρόμοιο αίτημα είχα υποβάλει εις τον τότε Γενικό Εισαγγελέα μετά την τραγωδία εις το Μαρί σχετικά με το υλικό που ευρίσκετο σε διάφορα εμπλεκόμενα κυβερνητικά γραφεία.  Δεν εισακούσθηκα και εις την πορεία των πραγμάτων  διαπιστώθηκε  είτε απώλεια είτε παραποίηση εγγράφων.

(γ) Ελέγξει  άμεσα την κίνηση εις τους τραπεζικούς λογαριασμούς όλων των εμπλεκομένων τόσο σε σχέση με την ΚΟΠ αλλά και Διαιτητές, Σωματεία κλπ.
Νοείται ότι και τα τηλεφωνικά τους δεδομένα οφείλουν να διερευνηθούν άμεσα.  

(δ) Απαγορεύσει  εις την ΚΟΠ να διεξάγει οιονδήποτε δικό της έλεγχο και έρευνα όπως έχει ανακοινώσει. Αυτό ενδεχόμενα να καταλήξει σε απώλεια ή επηρεασμό στοιχείων. Είναι σχήμα οξύμωρο ο καταγγελλόμενος να ανακοινώνει ότι θα ερευνήσει τον εαυτό του όταν αυτό μάλιστα το έχει αναλάβει η Πολιτεία δια των θεσμοθετημένων Οργάνων της. 

Αντιλαμβάνομαι ότι τα πιο πάνω ανοίγουν ένα τεράστιο κεφάλαιο. Μπορεί το τι έχει αναφέρει ο κος Παναγή να μην ευσταθούν . Εάν όμως ευρεθεί, εν όλω ή εν μέρει, ότι ευσταθούν, τότε  προσφέρεται μία μοναδική ευκαιρία να «καθαρίσει» ακόμα ένας σημαντικός  τομέας της Κοινωνίας ο οποίος κατά τον κον Παναγή έχει διαβρωθεί σε μεγάλο βαθμό.


                                                                                               Χρίστος Μ. Τριανταφυλλίδης
                                                                                               Δικηγόρος
                                                                                               Πρώην Πρόεδρος Κυπριακής 
                                                                                               Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου