'Αρθρα
..........................................................................................................................................................................................................................


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
EΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ Ο ΑΜΕΣΟΣ ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Παρακολούθησα με έντονη συγκίνηση τη Παρασκευή,  9/1/2015,  το βράδυ το «κλείσιμο» των Κυπριακών Αερογραμμών. Αίσθημα αναπόφευκτο αν αναλογιστεί κάποιος ότι η δική μου γενιά είναι ταυτόσημη περίπου με  τη «γέννηση» και πορεία της Εταιρείας.

΄Εχω την άποψη ότι ο λόγος του «κλεισίματος»  της Εταιρείας, η απόφαση δηλαδή του αρμοδίου  Οργάνου της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης σχετικά με το παράνομο των  δοθέντων κρατικών ενισχύσεων είναι  απλά το τελικό κτύπημα όχι όμως και  η αιτία. Η τελευταία συνδέεται με τη κακοδιαχείριση - και εύχομαι πραγματικά αυτό να είναι μόνο -  των πεπραγμένων της Εταιρείας διαχρονικά από πάρα πολλές Κυβερνήσεις και πολλά Διοικητικά Συμβούλια.

Η παρούσα Κυβέρνηση έπαιξε το ρόλο του γιατρού του ασθενή που τον παρέλαβε στην εντατική με χρόνια προβλήματα υγείας. Δεν κατάφερε να τον σώσει και αν φέρει ευθύνη γι΄αυτό θα πρέπει να αποτελέσει το αντικείμενο της έρευνας που εισηγούμαι κατωτέρω. Όμως τι έκαμαν – για να «μείνω» στο παράδειγμα – οι  τόσοι άλλοι προηγούμενοι γιατροί που παρακολουθούσαν τον άρρωστο όταν η κατάσταση του δεν ήταν αρχικά  τόσο σοβαρή αλλά σταδιακά χειροτέρευε;

H Kυπριακή Δημοκρατία, ως ο μεγαλύτερος μέτοχος των Κυπριακών Αερογραμμών απώλεσε ένα πολύ σημαντικό περιουσιακό στοιχειό. Αυτό είναι και απώλεια του λαού. Αυτές οι επιπτώσεις δεν  μπορεί και δεν πρέπει να περάσουν απαρατήρητες.  ΄Εχω την έντονη πεποίθηση ότι η Κυβέρνηση  οφείλει άμεσα να διορίσει Ερευνητική Επιτροπή με βάση τον Περί Ερευνητικών Επιτροπών Νόμο αποτελούμενη από ανθρώπους υψηλού ηθικού επιπέδου, πλήρως ανεξάρτητους,  χωρίς καμία διασύνδεση αλλά με τις απαιτούμενες εξειδικευμένες γνώσεις για μια τέτοια έρευνα.  Να γίνει μία εις βάθος διερεύνηση με αφετηρία πιστεύω το 1974 που λόγω των γεγονότων είναι καθοριστικό χρονικό σημείο. Θα πρέπει η κοινωνία ολόκληρη να γνωρίζει πώς και γιατί  φτάσαμε ως εδώ. Είναι μόνο θέμα κακοδιαχείρισης; Mήπως οι εκάστοτε αποφάσεις είχαν και άλλα κίνητρα; 


Μια σωστά στελεχωμένη Ερευνητική Επιτροπή θα μπορέσει να καλύψει όλο το φάσμα των πεπραγμένων και το πόρισμα της, αναλόγως του περιεχομένου του θα μπορεί να αξιοποιηθεί προωθώντας το στην κατάλληλη αρμόδια Αρχή π.χ. Γενικό Εισαγγελέα, Γενικό Ελεγκτή κ.τ.λ αναλόγως εάν διαπιστωθεί η ύπαρξη ποινικών αδικημάτων ή απλά κακοδιαχείρισης. 

΄Εχω πλήρη επίγνωση ότι η θέση μου αυτή  μπορεί να «εισπραχθεί» δυσάρεστα από ορισμένους. Δυστυχώς όμως όταν κάποιοι είναι έτοιμοι να αναλάβουν θέσεις και αξιώματα οφείλουν να είναι διαθετημένοι να υποστούν και την έρευνα και τον έλεγχο όταν κάτι πάει φοβερά στραβά. «Το χαλί δεν χωρά και αυτή τη μεγάλη καταστροφή από κάτω» ούτε μπορεί να επικρατήσει το «κρύψε να περάσουμε».                            Χρίστος Μ. Τριανταφυλλίδης
                            Δικηγόρος